Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

'Ἐπίσκοπος Μηδείας

 Νέος Ἐπίσκοπος-Ἀπόφοιτος  τῆς Π.Ε.Σ.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνέδειξε εἰς τόν Τρίτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τόν Ἀρχιμ. Ἀπόστολον Κουφαλάκη, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μηδείας, προκειμένου νά διακονήσῃ ὡς βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς.
Ὁ Θεοφιλέστατος κατάγεται ἀπό τήν Ρόδο καί εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Πατμιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Στήν φωτό ὁ π. Ἀπόστολος μέ τόν κ. Βασίλειο Κωνσταντᾶ, Πάτμιο καί Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου τῶν Πατμίων Ἀμερικῆς.
"Ο Πάτμιος" συγχαίρει τόν Θεοφιλέστατον καί τοῦ εὔχεται καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρο Διακονία! Νά εἶναι πάντοτε διακονητής, ταπεινός καί προσηνής, ὅπως ἦταν μέχρι καί σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου