Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Θρησκευτικές Κοινότητες

Νόμος 4301 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα....

https://drive.google.com/file/d/0B2BZaUpVes2oZXM3MnVLSEFHUkU/view?usp=sharing
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας
Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή Ομολογία των μελών της. (Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ Α 223/7-10-2014)
ΠΗΓΗ:http://syndesmosklchi.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου