Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Χερουβικός Ὕμνος!

Χερουβικός Ὕμνος
 Cheroubikon (Cherubic Hymn) by Mily Balakirev (1836-1910),
Ο "Πάτμιος" εὐχαριστεὶ θερμά τόν ἀγαπητό κ. Νικόλαο Λαουμτζῆ, γιά τήν ἀποστολή τοῦ ἀνωτέρω. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου