Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ !!!!!

1) Χερουβικό σέ ήχο Λέγετο.
Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
2) 'Αξιου Εστί Θρ. Στανίτσα.
 3) Χερουβικό
Πέτρου Μπερεκέτη σέ ήχο φρύγιο !!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου