Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Χριστός Ανέστη

Βασίλης Χατζηνικολάου
 Χριστός Ανέστη
Βασίλης Χατζηνικολάου -- «Τα Μπλουζ Της Ψυχής Μου» (2008)

Τραγούδι: Χριστός Ανέστη (Ελληνικά, Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά)

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Al-Masīh qām min baīni'l-amwāt
Wa wati' al-mawt bi'l-mawt
Wa wahab al-hayāt
Lil-ladhīna fī'l-qubūr!

Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and on those in the tombs bestowing life!

Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,
et ceux dans les tombeaux il a donné la vie.

Hrestoss vosskrese ez mertvih,
smerteeyou smert po prav,
Ee suscheem vo grobeh zhivot darovav.

"Ο Πάτμιος" εὐχαριστεῖ θερμά τόν ἐκλεκτό "Πάτμιο" κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο, γιά τήν ἀποστολή τοῦ ἀνωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου