Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

ΠΑΤΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Περιφορά των εικόνων τη Νέα Τρίτη
στη Χώρα Πάτμου
(22 Απριλίου 2014)
Βιντεο του Κωνσταντίνου Σταμπούλη από την περιφορά των εικόνων τη Νέα Τρίτη στη Χώρα.

Σημείωση ἀπό τόν "Πάτμιο":
Μετά τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται στήν Ἱερά Μονή τοῦ  Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,  σχηματίζεται πομπή, προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Πάτμου καί μέ τή συμμετοχή  Κληρικῶν,  πού βαστάζουν Ἱερά Λείψανα, καί εὐσεβῶν πιστῶν πού «σηκώνουν» τίς Εἰκόνες  καί μέ κωδονοκρουσίες,  γίνεται ἡ λιτάνευση πρός τήν πλατεία τῆς "Ἁγιά Λεβιᾶς". Στοῦ "Κονόμου", προστίθενται στή πομπή  καί οἱ  Εἰκόνες τῆς Ὑπαπαντῆς καί τῆς Παναγίας τῶν Κοιμητηρίων. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἱερῆς αὐτῆς πορείας οἰ Ἱερεῖς ψάλλουν τόν πανηγυρικό  "Κανόνα τῆς Κυριακῆς" τοῦ Πάσχα.
  Στήν πλατεία αὐτή καί στήν ἀνατολική της πλευρά τελεῖται  σέ εἰδικό χῶρο Ἁγιασμός καί ἀκολουθεῖ ὁ ἀσπασμός τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.
 Μετά τήν πρώτη αὐτή στάση ἀκολουθεῖ ἡ λιτάνευση πρός τήν πλατεία τῆς  « Ἁγιά Κατερίνας» καί ἀκολουθεῖ ἡ Τρίτη στάση στήν πλατεία τοῦ Ξάνθου (στη Λόζα). Μετά τήν τελευταία αὐτή στάση, ἀποχωροῦν οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν γιά νά ἁγιάσουν τίς οἰκίες τῶν Ἐνοριτῶν τους, ἐνῶ ἡ λιτάνευση ὁλοκληρώνεται στήν Ἱερά Μονή.
  Στή Σκάλα καί στόν Κάμπο ἐπίσης  οἱ Ἐφημέριοι μεταφέρουν τίς Εἰκόνες σέ ὅλα τά σπίτια γιά εὐλογία, ἀφοῦ τελέσουν τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στίς γνωστές πλατεῖες. Μάλιστα στήν πλατεία τῆς Σκάλας παραμένει ἀλησμόνητη ἠ φυσιογνωμία τοῦ «Βαγγελάκι», πού μέ περισσή φροντίδα καί εὐλάβεια διακοσμοῦσε τό «συντριβάνι», μέ τά «ἄνθη τοῦ ἀγροῦ», γιά νά τελέσουν οἱ Ἱερεῖς καί τῶν δύο Ἐνοριῶν τόν Ἁγιασμό. Εἶναι παρήγορο τό ὅτι τό «στόλισμα» δέν σταμάτησε,  ἀλλά τό συνεχίζει ὁ Λευτέρης, ἕνας ἀπό τούς γιούς τοῦ Βαγγελάκι (ἄς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη).
 Νά προσθέσουμε ὅτι τίς ἑπόμενες ἡμέρες, δηλαδή τήν Τετάρτη καί τήν Πέμπτη, «γυρίζει» καί ἡ Ἁγία Διασώζουσά μας στή Χώρα καί στή Σκάλα. Μάλιστα ὑπάρχει ἡ πληροφορία ὅτι τήν  Δευτέρα  (αὔριο δηλαδή), θά γυρίσει καί στόν Κάμπο.
 Ὁ λαός τῆς Πάτμου ἀναμένει μέ σεβασμό καί εὐλάβεια τίς Εἰκόνες. Ἡ κάθε νοικοκυρά φροντίζει ἰδιαίτερα τό σπιτικό της, ἀνάβει τό καντήλι καί τό θυμιατό καί ἔχει ἕτοιμα καί τά κεράσματα γιά νά προσφέρει στούς Κληρικούς καί σέ ἐκείνους πού «σηκώνουν» τίς Εἰκόνες. Τελετουργικά, παραδόσεις, ἤθη καί ἔθιμα τοῦ εὐλογημένου Νησιοῦ μας, πού δέν μπορεῖ νά τά καταλύσει οὕτε ὁ πανδαμάτωρ χρόνος, οὔτε τά μιάσματα τῶν καιρῶν καί ὁ ξενόφερτος τρόπος ζωῆς, καί φυσικά οὕτε ἡ φτώχεια καί ἡ μιζέρια, πού προσπαθοῦν  νά μᾶς διαβρώσουν  τίς ἀξίες καί νά ὑποσκάψουν τίς ρίζες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου