Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΠΑΤΜΟΣ 1966

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ, ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 1966 
Τό "Χριστός Ανέστη"  στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κατά τη Θεία Λειτουργία τῆς Αναστάσεως (Μ. Σάββατο τό βράδυ). Ψάλλουν οἱ ἀείμνηστοι Πατέρες: Ἰσίδωρος Κρικρῆς, Διάκονος (μετέπειτα Ἐπίσκοπος Τράλλεων), ὁ Ἱερομόναχος Ἰερεμίας Βάστας, Ἐκκλησιάρχης (τότε) τῆς Μονῆς καί  ὁ Ἱερομόναχος Ἐπιφάνιος Καλογιάννης, Ἱεροψάλτης τῆς Μονῆς. Καλλιφωνότατοι, οἱ δύο τελευταῖοι, καἰ ἄριστοι ἐκτελεστές τῆς Ἱεροψαλτικῆς και τῆς  Βυζαντινῆς Μουσικῆς, αὐστηροί, πολύ αὐστηροί, τηρητές τοῦ Τυπικοῦ καί τοῦ παραδοσιακοῦ Πατμιακοῦ Μοναστηριακοῦ  ὕφους (καί ἤθους).-
(Εὐχαριστῶ θερμά τόν π. Γαλακτίωνα Κάνδρο, γιά τίς πληροφορίες του καί τίς ἐπεξηγήσεις του. Μοῦ τόνισε ὅτι παλαιότερα στήν Ἱερά Μονή, τη βραδυά τῆς Αναστάσεως ἱερουργοῦσε ὁ Εκκλησιάρχης τῆς Μονῆς, ἐνῶ ὁ  Ἡγούμενος τελοῦσε τον "Ἑσπερινό τῆς 'Αγάπης". Θερμά τόν εὐχαριστώ!).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου