Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 
στήν Πορτογαλία

"Ὁ Πάτμιος", εὐχαριστεῖ θερμά τόν ἀγαπητό κ. Νικόλαο Λαουμτζῆ, γιά τήν ἀποστολή τοῦ Video

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου