Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ
full - Popi Gerasimou / Katerina Tsorbatzoglou
Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον,
 σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, 
ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον,
 καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν
 πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου,
 πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός,
 καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.
 by "LYRIKON" STUDIO -Babis Halkidis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου