Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Πατμιάς...


 Ἀποκάλυψη, Πατμιάς, Χώρα
Νοέμβριος τοῦ 1953
Ἡ Πατμιάδα "κτιζόταν"ακόμη! Διακρίνονται μαθητές, μέ τά ράσα τους, ἔξω ἀπό τήν κεντρική εἴσοδο τῆς Σχολῆς, ἡ μισοτελειωμένη  τρίτη πτέρυγα, καί ὁ δρομῖσκος πού ὁδηγοῦσε στήν Ἀποκάλυψη καί στή παλιά Πατμιάδα (ἀπό ὅπου "κουβαλούσαμε"τά τρόφιμα, τίς "φραζόλες" καί ὅτι χρειαζόταν γιά τό Οἰκοτροφεῖο, πού τήν ἐποχή ἐκείνη λειτουργοῦσε μέ πολλές δυσκολίες). 'Επίσης, διαπιστώνει κανείς τήν πλήρη ἀποψίλωση τοῦ τοπίου, μέχρι τή Χώρα (σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες παλαιῶν κατοίκων, ἡ πλαγιά αὐτή ἦταν δάσος ὁλόκληρο ἀπό "φίδες", πού δυστυχῶς οὔτε γιά δεῖγμα πλέον δέν ὑπάρχουν στό Νησί). Εὐτυχῶς, οἱ μαθητές μέ τήν ἐπίβλεψη τῶν  Καθηγητῶν, ἰδιαίτερα τοῦ ἀείμνηστου Καλλέργη, ἀναδάσωσαν τήν  περιοχή καί ἔτσι δημιουργήθηκε "τό δασάκι τῆς Ἀποκαλύψεως"
 Διακρίνεται ἐπίσης τό μονοπάτι πού ὁδηγοῦσε στό Ἱερό Σπήλαιο καί ὁ "ἁμαξωτός" (χωματόδρομος βέβαια τότε), πού ὁδηγοῦσε
 στή Χώρα.
"Ο Πάτμιος" ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες του, στόν κ. Χριστόδουλο Σκεμπέ τοῦ Νικολάου καί τῆς Βαρβάρας, γιά τήν παραχώρηση τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου