Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Πάτμος!!!Ἕνα σχόλιο παλιοῦ μαθητοῦ τῆς Πατμιάδας
καὶ σήμερα ἀπόστρατου παιδαγωγοῦ,
τοῦ Νικολάου  Δ.  Πάσσα  Δρ. θ.

    Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ἐπιλογὴ τῆς Πάτμου ὡς τοῦ πρώτου νησιοῦ τῆς παγκόσμιας φυσικῆς ὀμορφιᾶς, ποὺ ἀξίζει νὰ ζήσει κανεὶς στὰ μικρά, ἀλλὰ καθαρὰ ξενοδοχειακὰ συγκροτήματα. Αὐτὸ ποὺ ἐντυπωσιάζει, ἐμένα τουλάχιστο, εἶναι ἡ φράση «Τὸ Forbes κατέληξε στὸ συμπέρασμα, ὅτι καμιὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω περιοχὲς δὲν ἀξίζει περοσσότερο ἀπὸ τὴν Πάτμο! Τὸ γιατὶ διάλεξαν συγκεκριμένα τὴν Πάτμο, ἀπὸ τὰ δεκάδες νησιά, παραμένει μυστήριο καὶ γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια δὲν μᾶς νοιάζει».
  
    Γιατί, Κύριοι, τοῦ μικροῦ σχολίου ἀπεμπολήσατε  τὴν ἀλήθεια, κρύψατε τὸ γιατὶ καὶ προφασιστήκατε ὅτι δὲν σᾶς νοιάζει ἡ ἀλήθεια; Φοβᾶσθε τὴν ἀλήθεια; Φοβᾶσθε, μήπως κατηγορηθεῖτε ὡς ἀναχρονικοὶ καὶ ἔξω ἀπ’ τὴν κοσμικὴ νοοτροπία, ποὺ τὰ πάντα ἀπορρέουν ἀπ’ τὰ καμώματα τῆς φύσης; Φοβᾶσθε νὰ πεῖτε ὅτι ὁ λόγος πηγάζει ὄχι ἀπὸ ἄγνωστο μυστήριο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ μυστήριο, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸ μοναδικὸ μέρος, μετὰ τὸ Σινᾶ, ὅπου ἔκαμε τὴν κάθοδό του ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ εὐλόγησε διαχρονικὰ καὶ αἰώνια, αὐτὸ τὸ βράχο ποὺ ταξιδεύει στὴν αἰωνιότητα καὶ χαριτώνει καὶ εὐλογεῖ ὅσους τὸν ἐπισκέπτονται;
    Ἕνας βράχος, χωρὶς βλάστηση ὀργιώδη καὶ ὀμορφιὲς προκλητικές, ποὺ τὸ Σπήλαιο ἔχει τὴ μοναδικὴ βλάστηση καὶ εἶμαι ὑπερήφανος μαζὶ μὲ τοὺς συμμαθητές μου, ποὺ στὴ μαθητεία μας, μὲ τὸν Καθηγητὴ μας Εὐάγγελο Καλλέργη, φυτέψαμε ὅλα τὰ δένδρα, ποὺ ὁ ἐπισκέπτης θαυμάζει καὶ δροσίζεται.
    Ὅμως, ἡ καρδιὰ τοῦ μυστηρίου βρίσκεται στὸν θεοπαγῆ βράχο, ποὺ κατὰ τὴν παράδοση, ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης ἀποχωριζόταν τὴν κοσμικὴ ἀναστροφὴ καὶ προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε. Στὸν βράχο αὐτό, «ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν» ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ γράφηκε τὸ ἀποκαλυπτικό βιβλίο «Ἡ Ἀποκάλυψις». Τὸ νησὶ μπορεῖ νὰ ἦταν τόπος ἐξορίας, ἀλλὰ ὁ μοναχὸς Χριστόδουλος καὶ ὁ αὐτοκράτορας Κομνηνὸς συνετέλεσαν στὴν ἀποκατάσταση τῆς μοναδικῆς θέσεως τοῦ νησιοῦ.
    Ποιὸς ἐπισκέφθηκε τὸ νησὶ τῆς εὐλογίας καὶ τὸ θεοβάδιστο Σπήλαιο καὶ δὲν συγκλονίσθηκε; Ποιὸς δὲν αἰσθάνθηκε τὸ ἄρωμα τῆς ἀγιότητας καὶ τὴν πλησμονὴ τῆς χάριτος, ποὺ κατέρχεται ἀπὸ τὴν τριαδικὴ σχισμὴ τοῦ βράχου; Ποιὸς δὲν πῆρε μαζί του τὴ θύμηση αὐτῆς τῆς ὑπαρξιακῆς ὑπέρβασης, ποὺ μεταπλάθει τὸν νοῦ καὶ γαληνεύει τὸ πνεῦμα;
     Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ εἶναι τὸ μυστήριο τῆς ἐπιλογῆς τοῦ νησιοῦ τῆς Πάτμου, ὡς τοῦ μοναδικοῦ σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ νὰ ζήσει τὴν ἁπλότητα τῆς φύσης καὶ τὴν εὐλογία τ’ οὐρανοῦ. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι πολλοὶ ἀπ’ τοὺς ἐκλέκτορες ἤ ἔχουν ἐπισκεφθεῖ τὸ Νησὶ τῆς Πάτμου ἤ παρακινήθηκαν ἀπ’ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τὸ νησὶ εἶναι θεοφύλακτο καὶ Χριστοβάδιστο! 
"Ὁ Πάτμιος", ἐκφράζει τίς θερμές του εὐχαριστίες γιά τό εὔστοχο σχόλιό του σέ σχετικό μας δημοσίευμα μέ θέμα τήν ἐπιλογή τῆς Πάτμου ἀπό τό περιοδικό Forbes ὡς τοῦ μοναδικοῦ προορισμοῦ γιά διακοπές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου