Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΒΥΒΛΟΣ-BYBLOS:


H Βύβλος είναι μια από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις παγκοσμίως. Ήταν αρχαία ακόμη και προτού οι μεγάλοι πολιτισμοί της Μέσης Ανατολής μπήκαν στα σπάργανα. Η περιοχή έχει κατοικηθεί για τουλάχιστον 7.000 χρόνια εάν όχι και περισσότερο. Η Βύβλος που είναι γνωστή στα αραβικά ως Τζμπέϊλ είναι 36χμ βόρεια της Βηρυτού και είναι ακόμα σχετικά άθικτη και πολύ γραφική.
Byblos is one of the world's oldest continually inhabited towns.It was old even before the great civilizations of the Middle east were even thought of.The site has been occupied for at least 7,000 years if not more.Byblos which is known as Jbail in Arabic is 36km north of Beirut and it is still relatively unspoiled and very picturesque.

 Το μεσαιωνικό μέρος της πόλης έχει μια υπέροχα αποκατεστημένη αγορά. Πολλά καταστήματα πωλούν τουριστικά μπιχλιμπίδια αλλά μερικά πωλούν επίσης ενδιαφέροντα είδη όπως τα απολιθώματα από ψάρια που είναι 100.000 χρονών και που βρίσκονται μέσα στη πέτρα όπου βρέθηκαν. Ανασκάπτονται από τα βουνά πάνω από τη Βύβλο.
The medieval part of the city has a beautifully restored souq area.Many shops sell tourist trinkets but some also sell interesting idems such as 100,000 year old fossilized fish remains,set in the rock in which they were found.They are excavated from the mountains above Byblos.

Στο κέντρο της μεσαιωνικής Βύβλου βρίσκεται η Μαρωνίτικη εκκλησία ρομανικού ύφους που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Άρχισε να κτίζεται το 1115 αλλά υπέστη άσχημες ζημιές από ένα σεισμό που έγινε το 1170 και όταν ανοικοδομήθηκε προστέθηκαν επίσης και αραβικά στοιχεία. Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στοιχεία της εκκλησίας είναι το ανοικτό βαπτιστήριο που βρίσκεται πάνω στο βόρειο τοίχο.----------------------------------------------------------------------------------------------
In the centre of Medieval Byblos is the Romanesque-style Maronite church dedicated to Saint John the Baptist.It was begun in 1115 but was badly damaged by an earthquake in 1170 and when it was rebuild Arab designs were also added. One of its most unusual futures its its open air baptistery which sits against the north wall.


Η εκκλησία έχει ένα ασυνήθιστο σχεδιάγραμμα. Οι κόγχες βλέπουν προς τα βορειοανατολικά, αλλά μια αιχμηρή αλλαγή στην κατεύθυνση φέρνει το βόρειο μισό της εκκλησίας πίσω στη συμβατικότερη δυτικοανατολική στροφή. Προφανώς, αυτό έγινε επειδή ένα λάθος στον προσανατολισμό ανακαλύφθηκε μόνο αφού είχαν κτιστεί οι κόγχες και διορθώθηκε στα μέσα της κατασκευής της εκκλησίας.----------------------------------------------------------------------------------------------
The church has a an unusual layout. The apses are facing north-east, but a sharp change in direction brings the northern half of the church back into its more conventional east-west alighment. Apprently, this is because a mistake in orientation was only discovered after the apses had been built and was corrected halfway through constraction.

Αρχαίες στήλες χρησιμοποιήθηκαν στις πόρτες και το βαρύ αντιτείχισμα στη δυτική πλευρά θεωρείται ότι έγινε σε μια προσπάθεια να αποτρέψει και άλλες ζημιές από σεισμό. Στα δυτικά της εκκλησίας υπάρχει μια ιστάμενη στήλη και ένα μωσαϊκό πάτωμα, απομεινάρια μιας προηγούμενης βυζαντινής εκκλησίας.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ancient columns were used in the doorways and the heavy buttressing on the western side is thought to have been an effort to prevent farther earthquake damage. To the west of the church is a single stading column and a mosaic floor, remnants of an earlier Byzantine church.

Προς το λιμάνι υπάρχει η αρχαία ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας της Ελευθερώτριας. Αυτή η ογκώδης μεσαιωνική κατασκευή, με τους στερεούς τοίχους που υποστηρίζονται από αντιτειχίσματα,κτίστηκε πάνω από μια παλαιότερη εκκλησία που χρονολογείται από τους βυζαντινούς χρόνους.-------------------------------------------------------------------------------------
Towards the port is the old Greek Orthodox Church of Saydet An-Najat (Our Lady of Deliverance). This massive medieval construction, with solid walls supported by buttresses, was built on the site of an older church dating from Byzantine times.

ΠΗΓΗ:http://greeknation.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου