Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ !!!!!

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ
1) Χερουβικό σέ ήχο Λέγετο.
Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
2) 'Αξιου Εστί Θρ. Στανίτσα.
3) Χερουβικό
Πέτρου Μπερεκέτη σέ ήχο φρύγιο !!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου