Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ἐκκλησιαστική ἘκπαίδευσηΤο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην αρ. 3/2013 συνεδρίασή του, oυπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλοςυπέγραψε απόφαση , η οποία καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για την Α΄ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων ως εξής: 

Θρησκευτικά 2
Λειτουργική Ζωή της Εκκλησίας 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3
Γλωσσική Διδασκαλία 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Βυζαντινή Μουσική 2
Ξένες Γλώσσες Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 1
Γεωγραφία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πληροφορική 2
Μία ώρα:
Τοπική Ιστορία
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35
 
Αναδημοσίευση από:http://paterikos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου